I. SCOPUL SI OBIECTIVELE SOCIETATII

II. MEMBRII SRAIT, INSCRIEREA, DREPTURI si OBLIGATII

III. ORGANELE DE CONDUCERE

IV. PROBLEME GENERALE