Hotarare a Adunarii Generale de Alegeri SRAIT din 26 octombrie 2007

Sinteza Procesului Verbal a Adunarii Generale SRAIT din 26 octombrie 2007

Activitati aferente perioadei octombrie 2006-octombrie 2007

Consfatuirea Comitetului Director SRAIT din 17 martie 2006

Activitati aferente perioadei martie 2005-martie 2006

Consfatuirea Comitetului Director SRAIT din 25-26 februarie 2005 de la Sinaia

Activitati aferente anului 2004

Consfatuirea Comitetului Director SRAIT din 25-26 februarie 2004 de la Sinaia

Consfatuirea Comitetului Director SRAIT din 5 - 6 sept.2003 de la Sinaia

Activitati aferente anului 2003

Activitati aferente perioadei 1998-2002

Hotarari ale Comitetului Director SRAIT