IV. PROBLEME GENERALE

Art. 9. Societatea Inginerilor Automatisti se poate afilia la alte asociatii profesionale interne si internationale, in urma hotararii Adunarii Generale.
Art. 10. Prezentul statut este insotit de regulamentul de functionare in care sunt precizate modul de organizare, de administrare si de control financiar.