III. ORGANELE DE CONDUCERE

Art. 7. Organul suprem de conducere a Societatii este Adunarea Generala care se intruneste anual.
Modul de reprezentare a membrilor si membrilor colectivi in Adunarea Generala se stabileste prin regulamentul adoptat de catre Adunarea Generala de constituire.
Membrii individuali participa la Adunarea Generala cu drept de vot deliberativ.
Organul de conducere al Societatii in intervalul dintre Adunarile Generale este Comitetul Director constituit din : un presedinte, trei vicepresedinti, un secretar general si sase - zece membri.
Adunarea Generala are urmatoarele atributii:
- Hotaraste adoptarea si modificarea statutului Societatii;
- Alege Comitetul de conducere a Societatii, presedintele, vicepresedintii si secretarul general;
- Hotaraste infiintarea unor filiale in tara si in strainatate;
- Convoaca Adunarea Generala anuala si ori de cate ori este nevoie;
- Modifica sau anuleaza hotararile Comitetului Director.
Comitetul Director are urmatoarele atributii:
- Asigura conducerea Societatii in intervalul dintre Adunarile Generale;
- Propune planul de activitati si solicita aprobarea Adunarii Generale;
- Gestioneaza fondurile Societatii si raporteaza anual asupra modului de utilizare a fondurilor.
Comitetul Director isi organizeaza un secretariat cu urmatoarele atributii:
- Administreaza fondurile Societatii;
- Tine evidenta membrilor;
- Asigura corespondenta;
- Se ocupa de inscrierea de noi membri;
- Asigura rezolvarea tuturor problemelor organizatorice.
Presedintele Comitetului Director prezinta anual o informare in Adunarea Generala.
Odata la doi ani Comitetul Director trebuie sa-si depuna mandatul in vederea asigurarii de noi alegeri.

Art. 8. Fondurile Societatii sant formate din:
- Taxele de inscriere si cotizatiile membrilor;
- Subventii;
- Donatii;
- Vanzarea publicatiilor Societatii;
- Taxele de participare la Conferinte;
- Taxele percepute pentru inscrierea la cursurile de perfectionare;
- Alte venituri realizate din diverse actiuni ale organizatiei.
Societatea nu realizeaza profituri. Orice suma realizata in urma acoperirii cheltuielilor si eventualelor obligatii legale catre stat, cu ocazia organizarii si desfasurarii actiunilor programate se va varsa in contul Societatii.
Printre comisiile de lucru pe care le stabileste Adunarea Generala va lua fiinta in mod obligatoriu Comisia financiara care controleaza activitatea bugetara a Societatii.