II. MEMBRII SRAIT, INSCRIEREA, DREPTURI si OBLIGATII

a) Membrii SRAIT

Art. 5. Membrii ai Societatii Romane de Automatica si Informatica Tehnica pot deveni:
-Persoanele fizice care recunosc statutul societatii, care poseda diploma de inginer sau subinginer si care activeaza in domeniul automaticii;
-Persoanele fizice cu studii superioare care nu sunt ingineri dar care au preocupari in domeniul automaticii;
-Studentii facultatilor de automatica incepand cu anul lll de studii recomandati de un profesor membru al SRAIT;
-Membrii colectivi ai SRAIT pot deveni si persoane juridice (intreprinderi, institutii, organizatii profesionale, stiintifice), cu activitate de baza in domeniul automaticii, care recunosc statutul si sustin activitatea societatii;
-Membrii de onoare ai SRAIT pot fi personalitati stiintifice din tara si din strainatate alese de Adunarea Generala a Societatii. Membrii colectivi si membrii de onoare au drept de vot in Adunarea Generala a Societatii exprimat, printr-un singur vot.

b) Inscrierea in Societate
-Inscrierea membrilor se face pe baza de cerere individuala tip adresata Societatii;
-Inscrierea membrilor colectivi se face pe baza de cerere tip adresata Societatii;

c) Drepturile membrilor SRAIT
-Sa participe la activitatile Societatii;
-Sa aleaga organele Societatii direct sau prin reprezentare si sa faca parte din ele, cu exceptia membrilor colectivi si ai celor onorifici;
-Sa utilizeze gratuit mijloacele de informare si documentare ale Societatii;
-Sa fie recomandati sa efectueze stagii de perfectionare in tara si strainatate.

d) Obligatiile membrilor SRAIT
-Sa respecte prevederile prezentului statut si hotararile organelor de conducere ale Societatii;
-Sa sprijine Societatea in realizarea obiectivelor propuse;
-Sa nu desfasoare activitati politice in cadrul Societatii;
-Sa achite o taxa de inscriere de 50 lei la depunerea cererii de inscriere si sa plateasca lunar cotizatia catre Societate stabilita de Adunarea Generala.
Pentru studenti taxa va avea reduceri substantiale.

Art. 6. Membrii Societatii pierd calitatea de membru in urmatoarele cazuri:
-Prin retragere pe baza de cerere;
-Prin neplata, timp de un an, a cotizatiei;
-Prin excludere datorita incalcarii statutului, a normelor de conduita etica si profesionala, precum si atunci cand sunt condamnati penal.