Activitati SRAIT aferente perioadei 1998-2002

Hotarare a sedintei Comitetului Director cu participarea presedintilor filialelor SRAIT din 30 noiembrie 2001.

1. Este necesar ca filialele SRAIT sa-si intensifice activitatea sub toate aspectele, incepand cu o mai buna ordine si organizare a membrilor proprii, o permanenta conlucrare profesionala cu facultatile si celelalte unitati din teritoriu (unitati de cercetare stiintifica, societati comerciale din domeniu, IMM-uri), o mai buna si mai stransa legatura cu secretariatul SRAIT, consultarea permanenta a paginii WEB, sprijinirea colectivului de redactie al revistei CEAI, realizarea hotararilor Comitetului Director.

2. Membrii Comitetului Director, care au atributii stabilite de comun acord prin hotarari, sa-si organizeze si sa desfasoare activitatea pe care o coordoneaza. Ne referim aici la urmatoarele atributii:
    - Relatii internationale   -   coordonator      Presedintele SRAIT
    - Premii SRAIT                -   coordonator       Prof.dr.ing. Emil Ceanga
    - Manifestari
     tehnico-stiintifice          -   coordonator       Prof.dr.ing. Traian Ionescu
    - Publicatii                      -   coordonator       Prof.dr.ing. Vasile Marinoiu
    - Trezorier                   -   coordonator       Dr. ing. Mihai Arhip    Obiective profesional - stiintifice:
   Comisia 1.
    Teorie / modelare / identificare, prelucrare semnale    -    coordonator Prof.dr.ing. Mihail Voicu
   Comisia 2.
    Algoritmi si tehnici avansate de conducere, Sisteme inteligente    -    coordonator Prof.dr.ing. Ioan Dumitrache
   Comisia 3.
    Informatica si comunicatii    -    coordonator       Prof.dr.ing. Clement Festila
   Comisia 4.
    Automatizari, Aplicatii         -    coordonator       Prof.dr.ing. Stefan Preitl

3. Punerea in practica a tututor hotararilor Comitetului Director, prin urmarirea si analiza lor periodica de catre presedintele si secretarul general SRAIT.

4. Valorificarea materialelor care au fost elaborate pe parcursul activitatii SRAIT, ca de exemplu:
-Automatica - Academica - 2001
-Concluziile la dezbaterea temei "Stadiul si perspectivele automaticii in Romania - Pregatire resurse umane, cercetare si productie".

5. Pana la finele anului 2001 toti membrii in comitetele tehnice IFAC sa transmita la secretariatul SRAIT cate un raport privind modul si contributia lor la actiunile acestora.

6. Completarea comisiilor profesional - stiintifice cu problematica conlucrarii SRAIT, cu industria din domeniul Automatizarilor si Intreprinderilor Mici si Mijlocii.
Coordonatorul acestei comisii este ing. Valeriu Velciu, directorul general al S.C. Automatica International.

1    2    3    4    5    6    7