Activitati SRAIT aferente anului 2003

La data de 28 februarie 2003 s-a desfasurat Adunarea Generala SRAIT cu delegati din toate cele 10 filiale ale sale , in conformitate cu Art.7 din statut.
In Adunarea Generala s-a prezentat o informare a Comitetului Director privind activitatea SRAIT pe ultimii doi ani, a fost eliberat vechiul Comitet Director si s-au ales: presedintele, cei trei vicepresedinti, secretarul General si membrii noului Comitet Director pentru urmatorii doi ani. De asemenea au fost confirmati presedintii alesi la toate cele 10 filiale SRAIT.
In urma dezbaterilor din Adunarea Generala pe marginea informarii prezentate, Comitetul Director a formulat hotararile prezentate in continuare.

Hotarare rezultata din cuvantul participantilor la Adunarea Generala si din prima sedinta a Comitetului Director SRAIT nou ales.

1. Activitatea Comitetul Director se va desfasura pe urmatoarele probleme principale:
- Relatii - Internationale ( IFAC etc.), coordonare:prof. Ioan Dumitrache;
- Premii SRAIT, coordonare:prof. Emil Ceanga;
- Manifestari Tehnico-Stiintifice, coordonare:prof. Traian Ionescu;
- Publicatii, coordonare:prof. Vasile Marinoiu
- Trezorier,coordonare:Dr. Ing. Mihai Arhip;

2. In baza prevederilor statutului SRAIT( Art. 4, obiective profesional-stiintifice) se organizeaza 4 comisii de lucru care vor fi coordonate dupa cum urmeaza:
-Comisia 1 - Teorie/ Modelare/ Identificare, prelucrare semnale ,coordonator Prof. Mihai Voicu;
-Comisia 2 - Algoritmi si Tehnici Avansate de Conducere, Sisteme Inteligente,    coordonator Prof. Ioan Dumitrache
-Comisia 3 - Informatica si Comunicatii, coordonator Prof. Clement Festila
-Comisia 4 - Automatizari- Aplicatii, coordonator Prof. Stefan Preitl
-Ceilalti membri din Comitetul Director vor opta sa faca parte dintr-o comisie cat mai apropiata de profilul activitatii profesionale proprii.

3. Redactia Revistei Control Engineering and Applied Informatics va fi compusa din urmatorii membrii:
- Prof. Vasile Marinoiu
- Dr. Mihai Arhip
- Profesor Simona Caramihai
- Sef Lucrari Monica Dragoicea
- Cate un membru SRAIT din fiecare filiala

4. Se vor intreprinde demersuri pentru recunoasterea revistei CEAI de catre IFAC.

5. Se va elabora in contextul WEB - SITE-ul SRAIT, o structura de acces la o baza de date privind legatura intre teorie - cercetare - aplicatii ( invatamant superior - cercetare - industrie).

6. Se va continua concursul pentru o lucrare de exceptie pentru tineri membrii SRAIT pana la 35 de ani.

7. Se stabileste cotizatia pentru anul 2003 astfel:
- profesori, conferentiari si directori   100.000 Lei;
- alte cadre didactice si personal   60.000 Lei;
- studenti 10.000 Lei;
- persoane juridice 3.000.000 Lei.

8. Se organizeaza concursul cu premiul SRAIT pentru cel mai bun proiect de diploma cu aplicatie practica.