EXTRAS - SINTEZA din procesul - verbal al Consfatuirii Comitetului Director SRAIT din 5 - 6 sept.2003 de la Sinaia

La consfatuire au participat din partea Comitetului Director: prof.dr.ing. Ioan Dumitrache - presedintele SRAIT., prof.dr.ing. Clement Festila, prof.dr.ing. Constantin Marin, prof.dr.ing. Dumitru Popescu, prof.dr.ing. Viorel Manzu, dr.ing. Mihai Arhip - secretar general SRAIT, precum si: prof. dr.ing. Emil Ceanga - presedintele filialei Galati, prof.dr.ing. Nicolae Paraschiv - presedintele filialei Ploiesti, prof.dr.ing. Octavian Prostean - presedintele filialei SRAIT din Timisoara, si invitati: prof.dr.ing. Mircea Ivanescu - rectorul Universitatii "Tehnice" Craiova, prof.dr.ing. Vladimir Razvan - decanul facultatii de "Automatica si Calculatoare" Craiova, prof.dr.ing. Nicolae Robu - prorector la Universitatea "Tehnica" Timisoara, prof.dr.ing. Valentin Sgarciu - prodecan la facultatea de "Automatica si Calculatoare" - Universitatea "Politehnica" Bucuresti, prof.dr.ing. Matei Vanatoru, prof.dr.ing. Teoharie Ganciu, prof.dr.ing. Corneliu Lazar, prof.dr.ing. Mihai Abrudean, prof.dr.ing. Toma Dragomir.
Agenda de lucru a Consfatuirii a continut:
1. Analiza starii invatamantului de Automatica in Romania si propuneri privind reorganizarea acestuia;
2. Aprobarea criteriilor si procedurii privind evaluarea cercetarii;
3. Aprobarea panelului de experti pentru evaluarea cercetarii;
4. Analiza propunerilor privind premiile SRAIT, a proiectelor de diploma cu realizare practica;
5. Diverse: Au participat la discutii toti participantii la consfatuire, remarcandu-se un schimb foarte util de idei, finalizat cu o serie de propuneri si hotarari dupa cum urmeaza:

1. La primul punct de pe agenda de lucru s-au concluzionat urmatoarele:
- Specialitatea (disciplina) "Automatica" - de acum inainte se va numi "Automatica si Informatica Aplicata"
- Pregatirea in specialitatea "Automatica si Informatica Aplicata" se va face in trei stadii:
- inginerie;
- masterat;
- doctorat;
- S-a propus eliminarea pregatirii sub forma colegiilor;
- Durata studiilor pentru ingineri va fi de 4 ani, iar anul al cincilea va fi consacrat pregatirii si sustinerii proiectului de diploma;
- Durata masteratului va fi de 1,5 - 2 ani;
- Se va elabora si pregati sistemul de atestare a inginerilor in "Automatica si Informatica Aplicata" de catre SRAIT. In acest sens, colectivul format din prof.dr.ing. Emil Ceanga, prof.dr.ing. Matei Vanatoru si directorul de la "Automatica - International" ing. Valeriu Velciu, va elabora propunerile preliminare in decurs de 2-3 saptamani si le va trimite Comitetului Director.
-In vederea pregatirii propunerilor de restructurare a invatamantului superior in "Automatica si Informatica Aplicata", toate catedrele de profil din toate facultatile de Automatica si Calculatoare, vor pregati propuneri la nivelul facultatilor respective pana la 25.09.2003 privind planul de invatamant in "Automatica si Informatica Aplicata". Pana la sfarsitul lunii octombrie cel mai tarziu, se va organiza o intalnire a reprezentantilor tuturor facultatilor interesate, pentru punerea de acord, eventual unificarea acestor propuneri       (schite) de planuri de invatamant (programe analitice) in "Automatica si Informatica       Aplicata", in vederea elaborarii unei propuneri finale care va fi transmisa la Ministerul       Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

2. Referitor la punctul 2 de pe agenda de lucru a  consfatuirii s-a stabilit ca d-l prof.dr.ing. Dragomir Leonida Toma sa transmita membrilor Comitetului Director SRAIT si celorlalti participanti la Consfatuirea de la Sinaia "Competentele inginerului in Automatica si Informatica Aplicata ". De asemenea, Procedura si Criteriile de evaluare a Cercetarii se vor introduce pe pagina WEB - SRAIT.

3. Referitor la punctul 3 de pe agenda de lucru, a fost completat si aprobat panelul expertilor pentru evaluarea cercetarii in "Automatica si Informatica Aplicata".
Componenta acestora este urmatoarea:
GALATI
           - Prof. Dr. Ing. Ceanga Emil
           - Prof. Dr. Ing. Manzu Viorel
IASI 
           - Prof. Dr. Ing. Voicu Mihail
           - Prof. Dr. Ing. Pastravanu Octavian
           - Prof. Dr. Ing. Ganciu Teoharie
           - Prof. Dr. Ing. Lazar Corneliu
CLUJ - NAPOCA
           - Prof. Dr. Ing. Lazea Gheorghe
           - Prof. Dr. Ing. Colosi Tiberiu
           - Prof. Dr. Ing. Abrudean Mihai - Prof. Dr. Ing. Festila Clement
TIMISOARA
          - Prof. Dr. Ing. Dragomir Toma
          - Prof. Dr. Ing. Preitl Stefan
          - Prof. Dr. Ing. Prostean Octavian
          - Prof. Dr. Ing. Precup Radu
CRAIOVA
          - Prof. Dr. Ing. Ivanescu Mircea
          - Prof. Dr. Ing. Razvan Vladimir
          - Prof. Dr. Ing. Constantin Marin
          - Prof. Dr. Ing. Vanatoru Matei
          - Prof. Dr. Ing. Popescu Dan
BUCURESTI
          - Prof. Dr. Ing. Dumitrache Ioan
          - Prof. Dr. Ing. Ionescu Traian
          - Prof. Dr. Ing. Dobrescu Radu
          - Prof. Dr. Ing. Popescu Dumitru
          - Prof. Dr. Ing. Oara Cristian
BRASOV
          - Prof. Dr. Ing. Stefan Dan
PLOIESTI
          - Prof. Dr. Ing. Marinoiu Vasile
          - Prof. Dr. Ing. Paraschiv Nicolae

4. La punctul 4 de pe agenda de lucru a fost stabilita o comisie formata din:      
prof.dr.ing. Emil Ceanga, prof.dr.ing. Valentin Sgarciu, prof.dr.ing. Matei Vanatoru, prof.dr.ing. Corneliu Lazar, prof.dr.ing. Ovidiu Prostean, prof.dr.ing. Clement Festila, care a examinat cele cinci propuneri de proiecte cu aplicatie practica pe baza urmatoarelor criterii:
       - importanta, utilitatea si originalitatea temei;
       - gradul de complexitate;
       - amploarea realizarii fizice;
       - gradul de finalizare.
       Dupa compararea notelor obtinute de proiecte, concluziile comisiei au condus la adoptarea in unanimitate ca castigator al concursului S.R.A.I.T. proiectul: "Virtual Laboratory for Remote Control of Real Experiments via Internet", elaborat de ing. Nedelcu Mircea, conducator de proiect prof.dr.ing.Dumitru Popescu - de la facultatea de Automatica si Calculatoare - UPB. S-a propus ca pe viitor sa se prezinte chiar proiectele in extenso - inclusiv fotografia realizarii practice.

5. In finalul Consfatuirii, la punctul "Diverse", a fost analizata editarea revistei C.E.A.I., unde au fost stabilite urmatoarele:
- Intensificarea schimbului de reviste CEAI, cu alte reviste din Romania si strainatate;
- Cresterea preocuparii filialelor SRAIT pentru respectarea hotararilor privind editarea revistei: (transmiterea cel putin a unui articol pe fiecare trimestru, obtinerea unor articole de la specialistii de peste hotare, cresterea numarului de abonamente la nivelul tuturor filialelor SRAIT si fiecare doctorand sa transmita cel putin un articol la revista);
- Sa se completeze revista cu materiale de actualitate din domeniul "Automatica si Informatica Aplicata", chiar pe parcursul mai multor numere cu aceeasi tema;
De asemenea, s-a mai stabilit:
- Filiala SRAIT - Ploiesti, reprezentata de presedintele filialei prof.dr.ing. Nicolae Paraschiv, este nominalizata sa administreze pagina WEB - SRAIT; - Filiala SRAIT - Timisoara va face propuneri pentru instituirea si realizarea unor insemne SRAIT (cravata, insigna, sapca);
- In circa 10 zile se va face un material de sinteza cu concluziile Consfatuirii si care va fi prezentat si pe pagina WEB - SRAIT.

          PRESEDINTE S.R.A.I.T.,                                  Secretar General S.R.A.I.T.,
   Prof. Dr. Ing. Ioan DUMITRACHE                                    Dr. Ing. M. Arhip