Extras din procesul verbal al Consfatuirii Comitetului Director SRAIT din 25-26 februarie 2004 de la Sinaia

La Consfatuire au participat din partea Comitetului Director: prof.dr.ing. Ioan Dumitrache – presedinte SRAIT, prof.dr.ing. Clement Festila – vicepresedinte SRAIT, prof.dr.ing. Stefan Preitl – vicepresedinte SRAIT, prof.dr.ing. Mihail Voicu – vicepresedinte SRAIT, dr.ing. Mihai Arhip – secretar general SRAIT, prof.dr.ing. Matei Vanatoru, prof.dr.ing. Dumitru Popescu, director ing. Valeriu Velciu, prof.dr.ing. Constantin Marin, prof.dr.ing. Traian Ionescu, director ing. Florian Udrescu (membri al Comitetului Director SRAIT), prof.dr.ing. Emil Ceanga – presedintele filialei SRAIT Galati, prof.dr.ing. Nicolae Paraschiv – presedintele filialei SRAIT Ploiesti si invitatii: prof.dr.ing. Gheorghe Lazea – retorul Universitatii Tehnice Cluj – Napoca, prof.dr.ing. Nicolae Robu – prorector al Universitatii Tehnice Timisoara, prof.dr.ing. Leonida Toma Dragomir, prof.dr.ing. Mihai Abrudean, conf.dr.ing. Liviu Miclea, prof.dr.ing. Dan Popescu, prof.dr.ing. Valentin Sgarciu, prof.dr.ing. Sergiu Caraman, prof.dr.ing. Teohari Ganciu, prof.dr.ing. Corneliu Lazar, prof.dr.ing. Eugeniu Bobasu, prof.dr.ing. Costica Nitu, prof.dr.ing. Aurel Stanescu.
Agenda de lucru a Consfatuirii a continut:
•  Informarea privind activitatea SRAIT pe perioada februarie 2003 – februarie 2004;
•  Stadiul realizarii sarcinilor stabilite la Conferinta de la Sinaia – din septembrie 2003;
•  Stadiul elaborarii planului de invatamant pentru specialitatea “Automatica si Informatica Aplicata”
•  Diverse . D-l prof.dr.ing. Ioan Dumitrache deschide sedinta si prezinta “Informarea” privind activitatea SRAIT pe perioada februarie 2003 – februarie 2004.
In continuare d-l prof.dr.ing. Emil Ceanga prezinta modul in care a fost elaborat materialul privind competentele propuse pentru "Atestarea profesionala a inginerilor de Automatica si Informatica Aplicata", sarcina stabilita la Consfatuirea din septembrie 2003 a Comitetului Director SRAIT.
Pe marginea acestor materiale au luat cuvantul: prof.dr.ing. Vanatoru Matei, director ing. Valeriu Velciu, prof.dr.ing. Mihail Voicu, prof.dr.ing. Gheorghe Lazea, prof.dr.ing. Stefan Preitl, prof.dr.ing. Constantin Marin, prof.dr.ing. Traian Ionescu, prof.dr.ing. Mihai Abrudean, prof.dr.ing. Ioan Dumitrache.
In finalul discutiilor se fac propuneri pentru imbanatatirea materialului privind "Comptetentele profesionale directoare ale specializarii in Automatica si Informatica Aplicata" ( in 9 puncte) si se parcurge materialul dezvoltat “Competentele pentru atestarea profesionala a inginerilor de Automatica si Informatica Aplicata”. Cele doua materiale se vor transmite electronic tuturor participantilor si vor fi incluse si pe Site-ul SRAIT.
Se extinde colectivul initial pentru definitivarea celor doua materiale. Pe langa: prof.dr.ing. Emil Ceanga, prof.dr.ing. Matei Vanatoru si director ing. Valeriu Velciu, sunt numiti: prof.dr.ing. Dumitru Popescu, prof.dr.ing. Leonida Toma Dragomir, prof.dr.ing. Traian Ionescu, prof.dr.ing. Nicolae Paraschiv, prof.dr.ing. Dan Popescu.
Se stabileste ca, daca exista observatii sau alte completari de catre catedre sau filiale SRAIT, sa se transmita la acest colectiv, coordonat de prof.dr.ing. Emil Ceanga, in vederea definitivarii acestor materiale.
In continuarea sedintei, d-l prof.dr.ing. Ioan Dumitrache informeaza cu privire la demersurile facute la Ministerul Invatamantului (MECT), privitor la organizarea ciclurilor de invatamant tehnic superior. Acestea au fost facute in conformitate cu hotararilor Comitetului Director din septembrie 2003, si anume:
- ingineri - 4 ani;
- masterat - 1 – 1,5 ani;
- doctorat - 3 ani.
S-a precizat ca MECT si-a insusit acest punct de vedere. Au fost facute observatii la acest punct de vedere de catre d-l rector prof.dr.ing. Gheorghe Lazea, care a aratat ca majoritatea tarilor care fac parte din Uniunea Europeana au adoptat pentru pregatirea inginelor 3 ani, iar pentru masterat 2 ani. S-au purtat discutii ample pe aceasta problema, dar in final, s-a conchis ca propunerea facuta de Consfatuirea SRAIT din septembrie 2003 este corecta in prezent.
In ceea ce priveste stadiul realizarii planului de invatamant, se constata ca unele facultati si catedre (Iasi, Timisoara si altele) au sintetizat propunerile privind planul de invatamant, iar alte facultati si catedre (Bucuresti, Cluj-Napoca) au avut consultari si s-au luat in discutie o serie de propuneri, dar in final nu s-a considerat oportun sa se elaboreze o propunere unica a planului de invatamant de “Automatica si Informatica Aplicata”.
In concluzie, s-a considerat ca schimbul de informatii si puncte de vedere a fost foarte util pentru aceasta etapa. In finalul Consfatuirii la punctul Diverse au fost abordate urmatoarele probleme:
•  propunerea facuta de catre prof.dr.ing. Traian Ionescu, a elaborarii de catre SRAIT impreuna cu catedrele de Automatica, a unui dictionar explicativ de Automatica;
•  propunerea facuta de catre prof.dr.ing. Ioan Dumitrache de elaborare a unei lucrari (in unul sau doua volume) privind Automatica (continutul, extinderea si orientarea lucrarii nu au fost definite); Se va propune de catre prof.dr.ing. Ioan Dumitrache un cuprins al lucrarii si va fi transmis la toti participantii;
•  s-au luat in discutie si s-au stabilit nivelele cotizatiilor pentru anul 2004, dupa cum urmeaza:
- profesori - 200.000 lei
- conferentiari - 100.000 lei
- directori - 500.000 lei
- altii - 60.000 lei
- studenti - 20.000 lei
- persoane juridice - 10.000.000 lei
•  sa se stranga cotizatiile restante pe anul 2003 de catre filialele ramase restante (Iasi, Cluj-Napoca si altele). •  Toate manifestarile organizate sub egida S.R.A.I.T. vor contribui cu minim 15% din resursele obtinute, la constituirea fondului centralizat SRAIT;
•  sa se respecte hotararile luate cu privire la revista CEAI, ca fiecare filiala sa asigure cel putin un articol pentru fiecare numar (trimestrial) si sa faca demersuri pentru obtinerea unor articole de la colegi din alte tari; •  se hotaraste indexarea retributiei contabilului si casierului central cu 15% incepand cu 1.02.2004, reprezentand aproximativ rata inflatiei pe anul 2003;
•  s-a aprobat ca din fondul centralizat SRAIT sa se achite cheltuielile pentru cate o noapte de cazare pentru toti participantii la Consfatuire si sa se achite o masa comuna a participantilor.
Pentru conformitate, SECRETAR GENERAL, Dr. ing. Mihai ARHIP.