Activitati SRAIT aferente anului 2004

PROCES - VERBAL al Consfatuirii Comitetului Director SRAIT din 10 – 11 septembrie 2004, de la Sinaia.

La Consfatuire au participat din partea Comitetului Director: Prof.dr.ing. Ioan Dumitrache – presedinte SRAIT, prof.dr.ing. Radu Dobrescu, de la filiala SRAIT – UPB., prof.dr.ing. Teohari Ganciu, prof.dr.ing. Octavian Pastravan, prof.dr.ing. Corneliu Lazar, prof.dr.ing. Panescu Doru – de la filiala SRAIT Iasi, prof.dr.ing. Radu – Emil Precup, prof.dr.ing. Octavian Prostean, prof.dr.ing. Toma-Leonida Dragomir, prof.dr.ing. Ioan Silea – de la filiala SRAIT Timisoara, prof.dr.ing. Emil Ceanga, prof.dr.ing. Sergiu Caraman – de la filiala SRAIT Galati, prof.dr.ing.Gheorghe Lazea, prof.dr.ing. Clement Festila, prof.dr.ing. Mihail Abrudean, prof.dr.ing. Liviu Miclea – de la filiala SRAIT Cluj-Napoca, prof.dr.ing. Dan Stefan de la filiala SRAIT Brasov, prof.dr.ing. Mircea Ivanescu, prof.dr.ing. Constantin Marin, prof.dr.ing. Dan Popescu, prof.dr.ing. Matei Vanatoru, prof.dr.ing. Vladimir Rasvan – de la filiala SRAIT Craiova, conf.dr.ing. Alexandru Bara, S.L.dr.ing. Sanda Dale – de la filiala SRAIT Oradea, dr.ing, Mihai Arhip – secretar general SRAIT.

Agenda de lucru a Consfatuirii

• 1.Definitivarea materialului privind “Competentele profesionale directoare ale specializarii in  Automatica si Informatica Aplicata”;
•  2. Analiza stadiului elaborarii planului de invatamant in specialitatea “Automatica si     Informatica Aplicata”;
•  3. Acordarea premiului pentru cel mai bun proiect de diploma cu aplicatie practica;
•  4. Analiza implicarii SRAIT in modernizarea industriei.;

•  La punctul 1 de la ordinea de zi, d-l prof.dr.ing. Ceanga Emil a expus stadiul si problematica “ Competetentelor profesionale directoare ale specializarii in Automatica si Informatica Aplicata ”. In continuare a fost parcurs punct cu punct materialul, reprezentand ultima varianta care a fost elaborata de colectivul numit la Consfatuirea anterioara SRAIT. Au fost operate o serie de rectificari si imbunatatiri ale materialului, urmand ca pana la finele lunii septembrie materialul rezultat sa fie stilizat si definitivat de domnii profesori Ceanga Emil si Dragomir Toma, care va fi transmis tuturor filialelor si catedrelor de Automatica si Calculatoare, pentru a servi orientarii in anul de invatamant 2004 – 2005.

•  La punctul 2 de pe ordinea de zi, se face un schimb de pareri privind stadiul elaborarii planului de invatamant.
Se fac aprecieri privind planul de invatamant elaborat de filiala SRAIT Iasi. In cadrul discutiilor la acest punct de pe ordinea de zi se defineste domeniul de studii “Ingineria Sistemelor si Calculatoarelor”, care va fi definitiv consacrata numai dupa consultarea calculatoristilor. Concluzia la acest punct de pe ordinea de zi a fost aceea ca elaborarea planului de invatamant trebuie corelata cu materialul final care va fi difuzat pana la finele lunii septembrie, “Competentele Profesionale ale Specializarii in Automatica si Informatica Aplicata”.
•  La punctul 3 de pe ordinea de zi, acordarea premiului SRAIT pentru cel mai bun proiect de diploma cu aplicare practica” au fost prezentate doua proiecte:  
- Un proiect de la filiala SRAIT Cluj-Napoca, cu titlul:
“Sistem de vedere artificiala – aplicatie la conducerea robotilor mobili”, Autor – Cotofan Florin
Conducator de proiect: prof.dr.ing. Gheorghe Lazea – din cadrul catedrei de Automatica de la Universitatea Cluj-Napoca.
- Un proiect de la filiala SRAIT – Craiova , cu titlul:
“Arhitectura software pentru monitorizarea si controlul sistemelor mecatronice la distanta”
Autor - Gabriel Alin Terejanu
Conducator proiect: prof.dr.ing. Dorian Cojocaru – din cadrul catedrei de Mecatronica,de la facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica – Universitatea Craiova     Participantii la Consfatuire au numit un colectiv de analiza si examinare a celor doua proiecte, format din: Prof.dr.ing. Octavian Pastravan – presedintele colectivului, precum si prof.dr.ing. Octavian Prostean si prof.dr.ing. Sergiu Caraman. Concluziile colectivului expuse de prof.dr.ing. Octavian Pastravan au condus catre aprecierea sensibil egala a celor doua proiecte; de altfel, ambele proiecte avand un pronuntat continut de soft si apropiindu-se sensibil din punct de vedere calitativ. Dupa o serie de dezbateri si diferite pareri privind aceasta situatie s-a hotarat in final sa fie premiate ambele proiecte in mod exceptional de aceasta data, cu cate 250 USD, fara a se crea o regula pentru viitor. Prin urmare, in viitor se va avea in vedere atribuirea unui singur premiu de 500 USD. Se hotaraste in final, ca pana la data de 1 august a fiecarui an sa se depuna, in vederea acestui concurs, la secretariatul SRAIT un rezumat a proiectelor propuse, precum si un referat din partea conducatorului de proiect.

•  La punctul 4, de pe ordinea de zi, privind sprijinul acordat de SRAIT pentru dezvoltarea industriei, se face remarca ca nici unul dintre directorii de Societati Comerciale, din profilul Automatizari, care au fost invitati, nu a dat curs invitatiei SRAIT pentru a participa la Consfatuire. D-l prof.dr.ing. Ioan Dumitrache propune sa se insiste pe aceasta problema si in consecinta, filialele SRAIT sa elaboreze fiecare cate un material, din care sa rezulte posibilitatile pe care le considera in masura sa sprijine dezvoltarea industriei. Aceste materiale se vor realiza de catre filiale pana la finele lunii noiembrie 2004, urmand sa fie transmise pentru centralizare la secretariatul SRAIT. In acelasi context, se propune studierea posibilitatilor de a se organiza in teritoriu Centre de Consultanta de catre filialele SRAIT. Se va lua legatura de catre d-l prof.dr.ing. Ioan Dumitrache cu presedintele “Societatii de Instrumentatie si Masura”, pana la finele lunii sept. 2004 si se vor informa filialele privind rezultatele acestui contact.

•  Diverse.La acest punct al ordinii de zi se propune aprobarea de catre Comitetul Director SRAIT, ca participantii la aceasta Consfatuire sa beneficieze din fondurile SRAIT de plata unei nopti de cazare (10-11 sept.2004) si de subventionarea unei cine comune in seara zilei de 10 sept. 2004. Pentru aceasta s-au aprobat circa 21 milioane lei din fondurile SRAIT.     Se informeaza cei prezenti despre organizarea CSCS-15, in perioada 25-27 mai 2005, precizandu-se ca inaintea CSCS –15 se va organiza si un workshop de “Inteligenta Artificiala”. In continuare, pe problematica desfasurarii diferitelor manifestari stiintifice la filiale, in diferite centre universitare, se propune de catre d-l prof.dr.ing. Ioan Dumitrache examinarea posibilitatii de a se organiza o singura Conferinta la nivel national in domeniul “Automaticii si Calculatoarelor”, la care sa participe toate filialele SRAIT.S-a stabilit ca aceasta problema sa se analizeze in continuare, urmand a se hotara in viitor. Pentru perioada 2005 – 2007 toate filialele SRAIT vor face pana la finele lunii noiembrie 2004 propuneri pentru manifestari stiintifice, care se vor pune in discutie la Consfatuirea Comitetului Director SRAIT din februarie 2005. Referitor la revista CEAI, se atentioneaza filialele SRAIT sa respecte hotararile convenite de comun acord si sa se transmita trimestrial la Colectivul de redactie cel putin cate un articol si, de asemenea, sa incerce obtinerea unor articole de la colegi din strainatate. Pentru pregatirea numarului 3 a revistei din acest an, filiala Timisoara va selecta pana la 1 octombrie a.c. un numar de minimum 7- 8 articole din volumul CONTI si va solicita autorilor pregatirea acestora in vederea publicarii lor in revista CEAI.
Pentru un schimb mai eficient a revistei cu strainatatea se vor trimite in viitor de catre secretariatul SRAIT cate 10 exemplare din revista la filialele Timisoara, Cluj-Napoca, Iasi si Craiova, care se vor ingriji de transmiterea lor in strainatate.
Tot la punctul Diverse s-a propus organizarea unui schimb de profesori si doctoranzi intre centrele universitare, in vederea extinderii experientei universitare.
 Pentru elaborarea unui dictionar de termeni in Automatica, se constituie un colectiv format din: prof.dr.ing. Marin Constantin, prof.dr.ing. Dragomir Toma-Leonida si prof.dr.ing. Colosi Tiberiu, care va face o prima structurare a lucrarii si va repartiza activitatea pe diferite centre universitare. Materialul propus se va transmite domnului Director Ganea de la Editura Tehnica. Termen estimat 15 decembrie 2004. Se hotaraste de asemenea sa se faca in mod reciproc intre toate facultatile de Automatica si Calculatoare, prin filialele SRAIT, un schimb de informatii pentru specializarile de Masterat pana la sfarsitul lunii septembrie 2004.

•  Concluzii: D-l prof.dr.ing. Ioan Dumitrache apreciaza ca textul privind “Competentele Profesionale” a fost finalizat, urmand ca in circa 2 saptamani sa fie stilizat si redactat final de catre domnii prof.dr.ing. Dragomir Toma si prof.dr.ing. Ceanga Emil.
Materialul se va transmite la toate filialele SRAIT pana la data de 15 octombrie 2004 pentru a fi consultate si catedrele de Automatica.
In februarie 2005 Competentele Profesionale se vor corela cu planul de invatamant, dar in prealabil se vor transmite eventuale observatii in mod reciproc pentru pregatirea actiunii.
In februarie 2005 ar trebui reluata si problema atestatii inginerilor specialisti in “Automatica si Informatica Aplicata”, in acest sens este necesar sa se testeze si parerea altor institutii, precum: Camera de Comert, Ministerul Muncii, etc.
In legatura cu aportul filialelor la fondul centralizat SRAIT, se hotaraste ca dupa fiecare manifestare stiintifica sa se contribuie cu suma de 300 EUR.
Urmatoarea Consfatuire a Comitetului Director SRAIT se stabileste in prima vinere de la inceperea cursurilor, la finele lunii februarie 2005 si se va organiza tot la Sinaia, la Hotel “Pelisor”.
Se sugereaza posibilitatea de participare, dupa dorinta si cu sotiile.